Ochrana pred požiarmi v mimopracovnom čase, prečo je dôležitá?