Protipožiarna bezpečnosť stavieb

projekty protipožiarnej bezpečnosti stavby, služby a tovary z oblasti požiarnej ochrany a ďalšie súvisiace produkty a služby.

  Cenník služieb  Cenová ponuka  Objednať projekt PBS

Zabezpečíme pre vás všetko, čo potrebujete, od vypracovania projektu PBS až po bezstarostný chod vašej prevádzky.

Kto potrebuje projekt PBS?

Každý, kto mení účel stavby, rekonštruuje, alebo sa chystá budovať, musí riešiť a dodržiavať požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stavby.

Bez projektu požiarnej bezpečnosti stavby

nezískate kladné územné rozhodnutie

nedostanete stavebné povolenie

nepodarí sa vám úspešne skolaudovať

Sme tu preto, aby sme vás odbremenili od starostí súvisiacich s vypracovním projektu PBS a vybavili vašu stavbu potrebnými požiarnymi zariadeniami.

 

Ako sa vypracúva projekt PBS?

Vypracovanie projektu PBS zabezpečujú odborne spôsobilé zodpovedné osoby – špecialisti požiarnej ochrany. Ich úlohou je vypracovanie riešenia požiarnej bezpečnosti stavby v projektovej dokumentácii – projekte PBS.

Čítať viac
Ako sa vypracúva projekt PBS?

Čo obsahuje projekt PBS?

Čítať viac

Blog

Napíšte nám

Odpovieme hneď, ako to bude možné.

Technické informácie
Špecialista požiarnej ochrany
  email: projektpbs@projektpbs.sk
  mobil: +421 918 154 400
  Adresa: Bardejovská 15,

080 01   Prešov

Cenové ponuky, objednávky
  email: projektpbs@projektpbs.sk
  mobil: +421 903 978 452

 

Naši klienti

Pozrite si cenník služieb, vyžiadajte si cenovú ponuku, alebo si objednajte projekt PBS.

  Cenník služieb  Cenová ponuka  Objednať projekt PBS