Vypracovanie projektov PBS

Vypracovanie projektu PBS

Prostredníctvom nášho špecialistu požiarnej ochrany vám flexibilne a výhodne vyhotovíme projekt protipožiarnej bezpečnosti vašej budúcej alebo jestvujúcej stavby s ohľadom na platnú legislatívu požiarnej ochrany a ušetrenie nákladov investora (optimalizácia nákladov na stavbu).

Vypracúvame projekty PBS k územnému rozhodnutiu a stavebnému povoleniu pre:

 • jednoduché stavby
 • rodinné domy
 • stavby na bývanie a ubytovanie
 • ostatné nevýrobné stavby
 • výrobné stavby
 • poľnohospodárske objekty
 • jednopodlažné sklady
 • zmeny, rekonštrukcie stavieb
 • umiestnenie technických zariadení

Pracujeme zodpovedne, dôkladne a za rozumné ceny, ktoré si môžete pozrieť v našom cenníku.

deadline

Firma vychádza v ústrety a dodržiava stanovené termíny zákazníkov. Jednoduché stavby a rodinné domy vypracúvame zvyčajne už do dvoch pracovných dní od obdržania všetkých nevyhnutných informácií a podkladov, pri zložitejších stavbách sa termín stanovuje individuálne.

Naši odborníci vám radi poskytnú odborné poradenstvo a konzultácie.

Ponúkame aj dlhodobú spoluprácu s projektantom a architektom.

Projekt PBS sa vyhotovuje na základe stavebného projektu, resp. štúdie. Z tohto dôvodu nie je potrebné, aby si vyhotoviteľ požiarneho projektu – špecialista požiarnej ochrany – obhliadal lokalitu výstavby osobne. Taktiež nie je nutné, aby sa priamo stretol so zákazníkom – teda s vami. Najefektívnejšia a najekonomickejšia možnosť je komunikovať na diaľku – telefonicky a e-mailom. Všetky potrebné podklady k vyhotoveniu projektu sa dajú zaslať v prílohe e-mailu.

K vypracovaniu riešenia PBS je potrebné vyplniť objednávku a doložiť tieto dokumenty:

 • pôdorysy všetkých podlaží stavby v mierke s kótami a s legendou a plochou miestností stavby (v m2)
 • rezy stavby s kótami
 • situácia stavby so zakreslenými prístupovými komunikáciami, susednými stavbami a hydrantovou sieťou, môže byť aj kópia z kastrálnej mapy
 • technická správa – opis použitých materiálov, účel stavby, apod.
 • pohľady na stavbu z rôznych strán
 • predchádzajúce riešenie pbs, ak už bolo v minulosti vypracované, prípadne iné podklady

Služby súvisiace s riešením PBS

Poradenská a konzultačná činnosť:
 • vypracovanie posudkov ohľadom nutnosti stavebných úprav vzhľadom na protipožiarnu bezpečnosť
 • navrhnutie možných úprav daného objektu za účelom zvýšenia jeho hodnoty pred zakúpením, prenájmom alebo pred stavebnými úpravami
  (ideálne pre realitných maklérov a investorov na odhad vhodnosti a finančnej náročnosti prestavby nehnuteľnosti).
Služby navyše:
 • výjazd na stavbu
 • zameranie stavby
 • zisťovanie informácií potrebných na účely vytvorenia projektu PBS
 • prekresľovanie do .dwg a pod.
 • odovzdanie projektu na príslušnom OR HaZZ a pod.

Ponúkame aj » ďalšie komplexné služby « nasledujúce po vypracovaní projektov PBS

Pozrite si cenník služieb, vyžiadajte si cenovú ponuku, alebo si objednajte projekt PBS.

  Cenník služieb  Cenová ponuka  Objednať projekt PBS