Čo ďalej

Po vypracovaní projektu PBS vaše povinnosti a starosti nekončia.

Po schválení projektu a získaní stavebného povolenia odporúčame prekonzultovať projekty a zabezpečiť si všetko potrebné, aby ste stavbu počas jej realizácie nezabudli vybaviť niektorými požiarnymi a technickými zariadeniami a bezpečnostným značením podľa projektov.

Pozor, niektoré zariadenia musia mať urobené revízie vykonané osobami s odbornou spôsobilosťou.

Vašu stavbu sa vám podarí úspešne skolaudovať len ak tieto podmienky splníte.

V prípade, že sa jedná o nejaký druh prevádzky, potrebujete zabezpečiť ešte pred jej spustením potrebnú dokumentáciu, pravidelné kontroly a prehliadkypreškoliť zamestnancov.

Bezpečnosť zamestnancov na pracovisku musíte zabezpečiť potrebnými osobnými ochrannými pracovnými pomôckami (OOPP), bezpečnostnými prvkami alebo inými opatreniami.

Aby ste sa uplatnili na trhu výrobkov a služieb, stali sa konkurencieschopným a vaše podnikanie napredovalo potrebujete sa zviditeľniť pomocou reklamy, vytvoriť si webovú stránku, prípadne e-shop.

Poskytujeme všetky tieto služby a produkty na jednom mieste a za výhodné ceny:

Oblasť požiarnej ochrany

 • Dokumentácia PO
 • Preventívne protipožiarne prehliadky
 • Školenia PO a požiarnych hliadok
 • Cvičné požiarne poplachy
 • Určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
 • Kontroly a revízie požiarnych zariadení
 • Požiarne značenie
 • Požiarne zariadenia
 • Poradenstvo

Oblasť BOZP

 • Dokumentácia BOZP
 • Bezpečnostné kontroly a audity
 • Školenia BOZP a odborné školenia
 • Kontroly a revízie technických zariadení
 • Vykonávanie dychových skúšok na zisťovanie požitia alkoholu
 • Bezpečnostné značenie
 • Osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP)
 • Pracovná hygiena
 • Bezpečnostné vybavenie a príslušenstvo
 • Poradenstvo

Oblasť PZS

 • Dokumentácia PZS, HACCP a iná potrebná dokumentácia na otvorenie prevádzky
 • Kontroly a audity
 • Merania rizikových faktorov
 • Školenia prvej pomoci
 • lekárničky a zdravotnícke vybavenie
 • Poradenstvo

Reklamné a IT služby

 • Reklama
 • Logá, vizitky, billboardy, plagáty, letáky a mnoho ďalšieho
 • Potlač a vyšívky na textil
 • Polepy áut a výkladov
 • Výroba reklamných predmetov
 • Tvorba a správa webových stránok, e-shopov a aplikácií
 • Poradenstvo
Predaj bezpečnostného značenia, hasičského vybavenia, požiarnych zariadení a príslušenstva na:

Hasan.sk

Obchod s protipožiarnou technikou 

Reklamné a IT služby nájdete na:

Cread Studio, s.r.o.

Reklamné a webové služby 

Pozrite si cenník služieb, vyžiadajte si cenovú ponuku, alebo si objednajte projekt PBS.

  Cenník služieb  Cenová ponuka  Objednať projekt PBS