Cenník

Cenník služieb

Vypracovanie projektov PBS Pre jednoduché stavby od 50.00,-€
Pre rodinné domy od 70.00,-€
Pre stavby na bývanie a ubytovanie od 200.00,-€
Pre ostatné nevýrobné stavby od 100.00,-€
Pre výrobné stavby od 150.00,-€
Pre poľnohospodárske objekty od 150.00,-€
Pre jednopodlažné sklady od 100.00,-€
Pre zmeny stavieb dohodou
Pre umiestnenie technických a technologických zariadení dohodou
Doplnkové služby dohodou
Poradenstvo dohodou
Služby PO, BOZP, PZS Nevyhnutná dokumentácia pre spustenie a chod prevádzky podľa rozsahu
Školenia (vstupné, opakované, odborné, požiarnych hliadok, prvej pomoci…) podľa rozsahu, od 15.00,-€/osobu
Povinné kontroly, prehliadky a audity podľa rozsahu
Merania rizikových faktorov podľa rozsahu
Kontroly, revízie a servis zariadení podľa rozsahu, od 1,50,-€/ks
Osadenie, umiestnenie alebo inštalácia značenia, niektorých zariadení a pod. dohodou
Poradenstvo dohodou
Predaj zariadení, príslušenstva a vybavenia Požiarne zariadenia a príslušenstvo viac na www.hasan.sk
Bezpečnostné, požiarne a iné značenie od 0.06,-€, viac na www.hasan.sk
Bezpečnostné vybavenie a príslušenstvo viac na www.hasan.sk
Osobné ochranné pracovné pomôcky (OOPP) a pracovná hygiena viac na www.vasabezpecnost.sk
Lekárničky a zdravotnícke vybavenie viac na www.hasan.sk
Ostatné služby Poistenie nehnutelností a rozostavaných stavieb viac na www.nemrhaj.sk
Poistenie zodpovednosti za škodu FO a PO viac na www.nemrhaj.sk

Každý projekt je špecifický, preto aj cena za projekt je stanovená individuálne, v závislosti od rozsahu projektu a jeho náročnosti. Projekt zvyčajne vyhotovíme do dvoch pracovných dní od obdržania všetkých potrebných podkladov. Pri náročnejších projektoch sa termín stanovuje individuálne.

  • V cene sú 4 papierové kópie projektu (alebo podľa požiadavky)
  • Poštovné a balné za Projekt PBS 5.00,-€
  • Digitálna kópia projektu v pdf a dwg 5.00,-€
  • Služby do 500.00,-€ vykonávame zásadne na 100% zálohovú platbu vopred.
  • Ceny sú uvedené bez 20% DPH. Nie sme platcami DPH.

V prípade záujmu o vypracovanie projektu PBS vyplňte náš dotazník na cenovú ponuku k projektu PBS, alebo si projekt hneď objednajte a my za vás všetko potrebné hneď zariadime bez zbytočného čakania.

Vyplňte dotazník a my vám zašleme cenovú ponuku na mieru

Vyplniť dotazník

alebo si objednajte projekt PBS bez čakania

Vyplniť objednávku