Dotazník na cenovú ponuku riešenia PBS

Dotazník na cenovú ponuku

Kontaktné údaje

Údaje o nehnuteľnosti

Miesto stavby:
Charakter stavby
Zateplenie stavby
Počet podlaží (všetky podlažia, vrátane suterénu a podkrovia)

Úžitková plocha (súčet plôch všetkých podlaží)

Typ/druh stavby
Využitie stavby
Priložiť dokumenty (ak ich máte k dispozícii)
Pôdorysy všetkých podlaží stavby v mierke s kótami a s legendou a plochou miestností stavby (v m2)
- povolený 1 súbor pre každé podlažie (alebo 1 súbor so všetkými podlažiami)
- povolené nahrať max. 4 individuálne súbory pre podlažia (v prípade, že máte viac súborov pre podlažia, dopíšte to do poznámky)
- povolený formát súboru: .dwg
- max. povolená veľkosť jedného súboru: 1.7MB

Rez stavby s kótami
- povolený 1 súbor
- povolený formát súboru: .dwg
- max. povolená veľkosť súboru: 1.7MB

Situácia stavby so zakreslenými prístupovými komunikáciami, susednými stavbami a hydrantovou sieťou, môže byť aj kópia z kastrálnej mapy
- povolený 1 súbor
- povolený formát súboru: .dwg
- max. povolená veľkosť súboru: 1.7MB

Technická správa - opis materiálov, ktoré budú použité na stavbe, účel stavby
- povolený 1 súbor
- povolené formáty súboru: .pdf, .doc, .docx
- max. povolená veľkosť súboru: 1.7MB

Pohľady na stavbu zo všetkých strán
- povolený 1 súbor
- povolené formáty súboru: .dwg
- max. povolená veľkosť súboru: 1.7MB

Predchádzajúce riešenie PBS, prípadne iné podklady (ak sú k dispozícii) - len v komprimovanom súbore
- povolený 1 komprimovaný súbor
- povolené formáty súboru: .zip, .zipx, .rar, .tar, .tar.gz, .7z
- max. povolená veľkosť súboru: 6MB

 

 

Poučenie: Každá stavba je špecifická, cena sa preto určuje individuálne.