Objednávkový formulár

Objednávkový formulár

Projekt PBS, s.r.o. - logo

Projekt PBS, s.r.o.

Bardejovská 15

080 01  Prešov

IČO: 54667968, DIČ: 2121789681

DIČ DPH: nie sme platcami DPH

zapísaná v OR OS Prešov, odd. Sro, vl.č.: 44516/P

tel: +421 903 978 452,   e-mail: projektpbs@projektpbs.sk

www.projektpbs.sk

Fakturačné údaje:


ÚDAJE O STAVBE

Charakter stavby:
Zateplenie stavby
Počet podlaží (všetky podlažia, vrátane suterénu a podkrovia)

Úžitková plocha (súčet plôch všetkých podlaží)

Typ/druh stavby
Využitie stavby
PRÍLOHY
Priložiť dokumenty (ak ich máte k dispozícii)
Pôdorysy všetkých podlaží stavby v mierke s kótami a s legendou a plochou miestností stavby (v m2)
- povolený 1 súbor pre každé podlažie (alebo 1 súbor so všetkými podlažiami)
- povolené nahrať max. 4 individuálne súbory pre podlažia (v prípade, že máte viac súborov pre podlažia, dopíšte to do poznámky)
- povolený formát súboru: .dwg
- max. povolená veľkosť jedného súboru: 1.7MB

Rez stavby s kótami
- povolený 1 súbor
- povolený formát súboru: .dwg
- max. povolená veľkosť súboru: 1.7MB

Situácia stavby so zakreslenými prístupovými komunikáciami, susednými stavbami a hydrantovou sieťou, môže byť aj kópia z kastrálnej mapy
- povolený 1 súbor
- povolený formát súboru: .dwg
- max. povolená veľkosť súboru: 1.7MB

Technická správa - opis materiálov, ktoré budú použité na stavbe, účel stavby
- povolený 1 súbor
- povolené formáty súboru: .pdf, .doc, .docx
- max. povolená veľkosť súboru: 1.7MB

Pohľady na stavbu zo všetkých strán
- povolený 1 súbor
- povolené formáty súboru: .dwg
- max. povolená veľkosť súboru: 1.7MB

Predchádzajúce riešenie PBS, prípadne iné podklady (ak sú k dispozícii) - len v komprimovanom súbore
- povolený 1 komprimovaný súbor
- povolené formáty súboru: .zip, .zipx, .rar, .tar, .tar.gz, .7z
- max. povolená veľkosť súboru: 6MB

 

 

Poučenie: Každá stavba je špecifická, cena sa preto určuje individuálne.